Cookie beleid vv Nijnsel

De website van vv Nijnsel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG

VOG

In het DNA van vv Nijnsel zijn normen en waarden diep geworteld. 

vv Nijnsel kent een rijke historie in Nijnsel (opgericht in 1948) en heeft haar bestaansrecht dientengevolge inmiddels al meer dan bewezen. Vele voormalige leden en voormalige supporters kijken nog steeds met respect en een goed gevoel terug op hun tijd bij de club. Kortom, zij voelden zich thuis bij de club en beleefden plezier aan het sporten zelf, mogelijk een vrijwilligerstaak of aan het kijken van wedstrijden.
Dat is ook altijd het credo geweest van de vereniging; je thuis voelen bij de club in welke hoedanigheid dan ook. Maar goed, de tijden zijn veranderd, de maatschappij en de samenleving zijn verhard, mensen worden mondiger, meer aandacht voor privacy, normen en waarden. Laatstgenoemde onderwerpen eisen steeds meer aandacht op en terecht. Je moet je te allen tijde veilig voelen waar je ook bent, wie je ook bent. En daar maakt vv Nijnsel geen uitzondering op, dat wil zeggen, het bestuur wil en zal optimaal aandacht schenken aan het ‘zich veilig, thuis en gehoord voelen bij de club’.
Dat betekent dat wij een aantal ‘spelregels’ hanteren voor eigen leden en supporters, maar ook leden en supporters van bezoekende verenigingen die ons sportpark aandoen. Zoals altijd zijn (jonge) kinderen nog steeds de meest kwetsbare groep, dat realiseren wij ons.

De regels die wij hanteren worden bij regelmaat bij de kaderleden met hun voorbeeldfunctie onder de aandacht gebracht. Zij worden geacht om in de eerste plaats zelf deze regels te hanteren, te respecteren en deze ook te bewaken, ten uitvoer te brengen. Zij worden geacht mensen aan te spreken die deze regels schenden en als dit herhaaldelijk gebeurt of als zij geen gehoor vinden, dit onmiddellijk te melden aan het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.
Alle jeugdkaderleden bij vv Nijnsel dienen in het bezit te zijn van een VOG-verklaring die elke drie jaar dient te worden hernieuwd. Voor nieuwe kaderleden geldt dat er een intake gesprek wordt gehouden waarbij de regels die vv Nijnsel hanteert onder de aandacht worden gebracht en ook uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de kaderleden hier naar horen te handelen. Zij komen pas in functie als er een actuele VOG-verklaring is overlegd.
Daarnaast kent vv Nijnsel twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw die niet in Nijnsel wonen en ook verder niet aan de vereniging zijn verbonden.

Hieronder vind je de regels die vv Nijnsel hanteert inzake ‘normen en waarden’ in de breedste zin van het woord en een toelichting omtrent de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Wij mogen aannemen dat veel, mogelijk alle zaken, voor eenieder duidelijk zijn, vanzelfsprekend zijn en ook worden nageleefd. Je hoeft er eigenlijk niets bijzonders voor te doen, enkel je ‘normaal’ te gedragen en je ‘medemens’ te bejegenen zoals je zelf wilt worden bejegend. Wij begrijpen dat sport ook emotie is, maar wel binnen de grenzen van wat maatschappelijk wordt geaccepteerd en emotie geen aanleiding mag zijn de grenzen van deze normen op te rekken. En oprechte excuses maken is ook nog altijd een beproefd middel dat uitstekend werkt om de lucht te klaren mits het geen gewoonte wordt….

Bestuur vv Nijnsel

Augustus 2023.

 

 

 

 

Het bestuur van vv Nijnsel heeft al eerder besloten dat alle vrijwilligers een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dienen te overleggen. De reden voor invoering van de VOG is als volgt: Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie binnen de sport aan het licht.
vv Nijnsel, dat als vereniging met een maatschappelijke functie midden in de Nijnselse samenleving staat, wil een voortrekkersrol vervullen op tal van gebieden en daar hoort zeker de VOG bij. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met bijvoorbeeld kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de vereniging kan uitoefenen.

Wat is een VOG eigenlijk?
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel; bijvoorbeeld training geven bij een jeugdteam. Het gaat om vrijwilligers, die direct contact (kunnen) hebben met onze jeugdleden. De VOG wordt alleen voor dit specifieke doel aangevraagd. Daarnaast is de VOG ook alleen geldig voor de functie bij vv Nijnsel. Dus als iemand om andere redenen bij justitie bekend is, zoals verkeersboetes, (kleine) misdrijven, witwassen, en daarvoor een veroordeling of taakstraf heeft gehad, dan speelt dat geen rol in het afgeven van de VOG voor het doel om met kinderen te mogen werken. Dat heeft er immers niets mee te maken en dat wordt dan ook niet vermeld of gemeld.

Voor wie wordt een VOG aangevraagd?
De VOG wordt aangevraagd voor alle actieve vrijwilligers bij de jeugdafdeling van vv Nijnsel. Omdat alle vrijwilligers vaak op een of andere manier betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden en andere jeugdactiviteiten of in contact kunnen komen met jeugdleden.

Wat zijn de kosten van de VOG?
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de (jeugd)sport is gratis, hiervoor heeft onze vereniging een accreditatie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het geval er niet tijdig een VOG overlegd wordt, wordt contact opgenomen met desbetreffende vrijwilliger. Het bestuur van vv Nijnsel heeft besloten dat vrijwilligers, die om welke reden dan ook, géén VOG kunnen of willen overleggen, hun redenen mogen motiveren in een gesprek met een van de twee vertrouwenspersonen. Deze beslist uiteindelijk, in overleg met het bestuur, of betreffende vrijwilliger in functie kan en mag blijven of mogelijk geen jeugdkaderfunctie mag gaan bekleden.

Werkwijze, inleveren en beheer van de ontvangen VOG’s
Het COVOG, Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag, onderzoekt de aanvraag, waarbij alleen gekeken wordt naar het doel waarvoor de aanvraag is ingediend. In dit geval de omgang met minderjarigen. De aanvraag wordt door vv Nijnsel gedaan. De vrijwilliger krijgt een mail van vv Nijnsel met als titel: ‘Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag.’ De vrijwilliger dient vervolgens middels een link de VOG-aanvraag af te ronden. Na goedkeuring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. Het origineel lever je in een gesloten envelop in bij het secretariaat, Klaproosstraat 7 in Nijnsel. Het beheer van de VOG ligt in handen van Lambert Verhoeven, geaccordeerd door het bestuur, en deze garandeert de vertrouwelijkheid hiervan. Gebruik in een digitale omgeving is uitgesloten. Meer informatie over de VOG of de procedure kun je vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/vog.

 

 

Een ‘elftal’ aan regels omtrent Gewenst Gedrag bij vv Nijnsel

Het valt niet te ontkennen dat je op en rondom de voetbalvelden steeds vaker verschijnselen waarneemt die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging kan hiermee geconfronteerd worden. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier in het voetbal verpest, heeft het bestuur van vv Nijnsel besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
vv Nijnsel wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport; een vereniging waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. vv Nijnsel heeft derhalve een elftal aan kernregels geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert:

1. Wij laten kleedlokaal zowel uit als thuis netjes achter

 1. Wij hebben respect voor leiding, vrijwilligers, spelers en supporters
 2. Wij zijn zuinig op andermans en verenigingsspullen maar ook op onze eigen spullen
 3. De scheidsrechter wordt op fatsoenlijke wijze alleen aangesproken door leider/coach of aanvoerder
 4. Geen negatieve berichten plaatsen op sociale media
 5. Geen verbaal of fysiek geweld tegen wie dan ook (dit meteen melden)
 6. Wij houden ons aan afspraken en regels die gelden voor vv Nijnsel
 7. Pesten of anderzijds Grensoverschrijdend Gedrag wordt direct gemeld door leiders, trainers en aanvoerders bij de jeugdcommissie, vertrouwenspersonen en/of het bestuur.
  Denk hierbij in het bijzonder aan
  - racistische uitingen of gedrag
  - alcohol- en drugsgebruik
  - seksuele intimidatie
  - discriminatie
  - intimidatie
  Let wel: Wat dit onderwerp betreft zullen wij geen enkele coulance betrachten.
 8. Speel altijd met Inzet, Passie en Plezier
 9. Douchen na trainen en wedstrijden wordt sterk aanbevolen maar niet langer dan nodig is
 10. Gedraag je als je bij uitwedstrijden te gast bent in auto’s van anderen.

Wij hopen met de regels en voorschriften uit dit document een gezond en duurzaam sportklimaat te creëren voor alle voetballende leden, kaderleden, ouders en supporters van vv Nijnsel, maar ook voor bezoekende verenigingen of verenigingen waar wij zelf te gast zijn. Houd onze goede naam hoog!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!